Stafzang

De unieke werkelijkheidsbries,
zorg dat hij niet in je ogen waait,
je krijgt hem er nauwelijks meer uit.

(Koanverzameling ‘Boek van gelijkmoedigheid’)

DHARMADRAGER

De monnikskrijger
ademt vlees

leegte en vorm
gedragen dragend.

◄║►

GERICHTHEID

Van buiten naar buiten
verwarring

van buiten naar binnen
herstel

van binnen naar binnen
thuis

van binnen naar buiten
kracht.

◄║►

ALLES GAANDE

Alles gaande in cellen
deinend danst ademkracht
pulserende werking
vereeuwigt dit vormgeval

receptloos zelfs pruttelen
ergens in deze kolking
heerlijkste wanen
op onvindbaar vuur.

◄║►

VRIJHEIDSNET

O grote kracht bewoon mij
zuiver al van ruwe smet

beheer dit huis van harte
vestig er uw vrijheidswet

moge goedheid alom werken
dagelijks de moed versterken

om slaafs geadeld waardig
te vezelen dit vorstennet.

◄║►

TOEGERUST

Levensliefde als vlot
hartsliefde het zeildoek

waarheidsliefde
een koersvaste blik.

◄║►

BEROUW

Er is geen rust in het banale
dat grof speelt zijn spel
met jou eindig je verkrampt

er is geen adel in illusie
die verwaand speelt zijn spel
met jou eindig je alleen

er is geen liefde in het lichaam
dat misleid speelt zijn spel
met jou eindig je ontdaan

zie hoe snel het pad jou brengt
tot inzicht en bezinning
wees dankbaar

voel hoe fel het leven jou wekt
met volheid en verdieping
vestig je daar

weet dat het licht van je hart
jou tovert tot ruimte
betreed haar.

◄║►

SMEKING

In het dieper strijken van uw oog
door man en vrouw, heer
help me pure werking
te volgen hondsgetrouw.

◄║►

KOAN

Wees niet bang
niks gaat gebeuren

wat waar is
gebeurt allang.

◄║►

LICHTJES

Anderen
zien ijdeltuiten

tijd
vangt dromers

lichaam
blijkt leerschool

wijsheid
loopt leeg.

◄║►