Stafzang

“De unieke werkelijkheidsbries,
zorg dat hij niet in je ogen waait,
je krijgt hem er nauwelijks meer uit.”

(Hongzhi)

 

DHARMADRAGER

De monnikskrijger
ademt vlees

leegte en vorm
gedragen dragend.

GERICHTHEID

Van buiten naar buiten
verwarring

van buiten naar binnen
herstel

van binnen naar binnen
thuis

van binnen naar buiten
kracht.

ALLES GAANDE

Alles gaande in cellen
deinend danst ademkracht
pulserende werking
vereeuwigt elk vormgeval

in dit kolkende ergens
pruttelen receptloos zelfs
heerlijkste wanen
op onvindbaar vuur.

VRIJHEIDSNET

O grote kracht bewoon mij
zuiver al van ruwe smet

beheers dit huis van harte
vestig er uw vredeswet

moge goedheid alom werken
dagelijks de moed versterken

om slaafs geadeld waardig
te weven aan uw net.

TOEGERUST

Levensliefde is het vlot
hartsliefde het zeildoek

waarheidsliefde
een koersvaste bries.

HUIZENBOUWER

Getimmer van de huizenbouwer
subtiel vreet gereedschap
zich voortgang

project na project
ontmoedigt de eigenaar
een ongeboren kracht

die hem voldaan onthand
achterwaarts laat glijden
in diep dragende substantie.

BEROUW

Er is geen rust in het banale
dat grof speelt zijn spel
met jou eindig je verkrampt

er is geen adel in illusie
die verwaand speelt zijn spel
met jou eindig je alleen

er is geen liefde in het lichaam
dat onwetend speelt zijn spel
met jou eindig je ontdaan

zie hoe snel het pad jou brengt
tot inzicht en bezinning
wees dankbaar

zie hoe sterk het leven jou wekt
met volheid en diepgang
vestig je daar

zie hoe het licht va je hart
jou maakt tot ruimte
wek haar.

SMEKING

Heer help me
pure werking voelen
verfijnd
het dieper strijken
van uw oog
door vrouw en man.

REDUCTIE

Geen groter kracht
dan waarheidsliefde

geen lichter dracht
dan lijfsbesef

geen mooier oord
dan binnenlicht

geen echter woord
dan leegte.

KOAN

Wees niet bang
niks gaat gebeuren

wat waar is
gebeurt allang.

LICHTJES

Anderen
zien ijdeltuiten

tijd
vangt dromers

lichaam
wordt leerschool

wijsheid
loopt leeg.