Gehavende Dagen

SCHRIFTELIJK

 
Ik ben mijn laatste gelovige
alle anderen zeggen mij aan
te staan voor wat ik ben
 
zo word ik naam en
bij gebrek aan wezen
moeizaam te benoemen
 
tenzij mondeling men
mij tot jij verkort en ik
genegen wankel.
 

 
 

MEDEDINGERS

 
Onze gezichten ze bergen
bestaansrecht
 
betichten van aanspraak
op werkelijkheid.
 

 
 

GROOT EN KLEIN

 
Drijver en gedrevene
de wind
draagt voeling aan
 
schrijver of geschrevene
de pen
schraagt eigenwaan.
 

 
 

GEIJKT

 
Gebrek krijgt geen bestaansrecht
men kiest: laat vallen of bevordert
 
gewogen som der delen
blijft men zo het dromen trouw.
 

 
 

BOERENBEDROG

 
Gouden hooi op immense vork
ik moet nog mooier ogen
de steel plamuren
schuren schrobben
 
u vergasten
op een heroïsch gebergte
dat onontkoombaar doemt
of stolt en solt
 
met de knellende hemdsmouw
die mij dwingt
tot een krabbend gebaar
u zegt het maar.