Gehavende Dagen

SCHRIFTELIJK

Ik ben mijn laatste gelovige
alle anderen zeggen mij aan
te staan voor wat ik ben

zo blijf ik naam en
bij gebrek aan wezen
moeizaam te benoemen

tenzij lijflijk men
mij tot jij verkort en ik
genegen wankel.

◄║►

MEDEDINGERS

Onze gezichten ze bergen
bestaansrecht

betichten van aanspraak
op werkelijkheid.

◄║►

GROOT EN KLEIN

Drijver en gedrevene
de wind
draagt voeling aan

schrijver of geschrevene
de pen
schraagt eigenwaan.

◄║►

GEIJKT

Gebrek krijgt geen bestaansrecht
men kiest: laat vallen of bevordert

gewogen som der delen
blijven wij het dromen trouw.

◄║►

BOERENBEDROG

Gouden hooi op immense vork
ik moet nog mooier ogen
de steel plamuren
schuren schrobben

u vergasten
op een heroïsch gebergte
dat onontkoombaar doemt
of stolt en solt

met de knellende hemdsmouw
die mij dwingt
tot een krabbend gebaar
u zegt het maar.

◄║►