Beoogd Land

GELEIDEBRIEF

 
Geest noch lichaam
raakt een vlaag uitheems
het hart voorzichtig
 
zonder maatregelen
moedig dus verheft het
zich in erbarmen
 
na eeuwen verankering
tijdig vertrokken nu
spreekt de wind
 
er is geen andere keus
voor een tocht die gewillig
door lijden leide
 
er is geen andere kant
en geen stroom die de dood
overschrijde
 
er is geen andere kracht
dan het zelf waarin alles zich
zelfloos bevrijde.
 

 
 

ROEPING

 
Ontwaak uit bermbestaan
word wandelaar kies
koers naar heilig water
 
oceaan geweldenaar
draagt goedgeluimd in klankboot
jouw leven als een oeverlied
 
navigeer hoofd hart en ziel
tot heelal in elke
cel die luistert
 
aan de open einder
verwelkomt wilde vegetatie een
ooit geordend innerlijk.
 

 
 

RUSTPLAATS

 
O liefdevol woeden
reinig van moeienis.
 

 
 

SLAAP

 
Aan het einde van
de droom rijst godsbewijs
 
door zinnewaas baant
lichthart zich leven
 
alle porie ademt onschuld
nog zoeken wimpers vereffening.
 

 
 

WERK

 
Met dezelfde nietige
steen in de hand
 
naar eenzelfde vage
plek in het huis
 
voor hetzelfde karig
loon van de baas
 
elke ochtend
mens na mens in functie
 
met eenzelfde vreemde
geur om het hart.
 

 
 

GEESTVERWANTEN

 
Gedrochten van zin gegeven
vlees vecht of vrijt
men zich beeldend
 
het gezag tracht moeizaam
te bepalen wie of
waar hier dader is
 
naamloos
trekt godsvrucht
door vaandel en val.
 

 
 

BUITENLEVEN

 
Wat lange tijd wachtte en zocht
naar verblijf ging spoorloos
teniet in het droomdal
 
langs glooiing klinkt weerloos
de aanzet tot lied van een zanger
die wandelt in afloop.
 

 
 

AAN ONS

 
Je gaat op weg
al ontgaat ons hoe
 
elk weldra ontwaakt
in helle waan
 
tastend naar licht
zingt niets
 
toch duisterder
dan liefde.