Steenslag

WAKE

 
Vreemde werking trekt ons open
in cellendans van leegte
het oude droomlicht
liefdevol verwerkelijkt
 
in vurig steenoog
wijselijk ontgrensd
trekt vreemde volheid jou open
planetenspuwend hart.
 

 

ONDER OGEN

 
Vals mijdend ontgaat ons
vredige toegang
tot voorraden transcendentie.
 

 

PAS ALS

 
Pas als koortsige eigenwaan
ondraaglijk wil woeden
slik je grif het medicijn
van overgave
 
pas als onvermoed je
hartsrust vreemd duistert
werf je om toevlucht
bij onvoorwaardelijkheid
 
pas als valse lokzang
je waardigheid beschaamt
mag de bloem van waarheid
zich liefdevol tonen.
 

 

NALATIG

 
Bewust nalatig maak jij
ongeborene uit rulste stof
de beste gebaren
 
weke breinen blazen vaag
hun dagelijkse vulling
tot groot gemis
 
als doolsel zoeken
zij teer onthand een huis
in hardste werking
 
maar van diamant reeds
is hun bewegen en
nergens valt iets stil.

 

SLUITSTEEN

 
Sluitsteen van schepping
vertrek niet op dooltocht
in het volle onnavolgbaar
opent zich afheid.
 

 

OCHTENDWENS

 
De zon scheert kruinen rood
met ochtendlicht
 
vogelparen vertakken zich
er heerst winterkou
 
thee bemoedigt de monnik
tot golvend gezang
 
gesel leven ontward
mijn laatste huid uw liefde in.
 

 

GROM

 
Enkel werking
niks verwerking
spul na spul is
speelkwartier
 
leven spoelt
vermenigvuldigd
fijntjes door
het beeldendier
 
voor en door
en na detectie
gromt waarheid
van ontplofplezier.