Ontvlamming

RONDZANG

Vuur zingt een
een maakt vorm
vorm slaat dood
dood wekt zelf
zelf is vuur.

VLAM

Maak van vuur
geen beeld

vlam
die je bent.

SPEL

In de diepte van de vore
loopt een spoor van vuur

werelden dansen
langs beide wanden

in het licht der vlammen
dooft hen een duisterder gloed.

ONDING

Ik onding achteraf
hurk in buffers van constructie
conform de scharrelagenda
van leedvermaak.

ROEP

Wetmatigheid
is de zichtbare blijk
van werkzame eenheid

mysterie
de diepere roep
om belichaming ervan.

DOVEN

Als de vlam neigt
horizontaal
gaat hij doven.

SCHEPPING

Open je armen
het spettert

buschauffeurs
zwaluwnestjes

niets is veilig
voor schepping.

BLOEDBAAN

Je bevindt je
in de bloedbaan
van voedzaam vergaan.