Smeltspel

ALLES IS ONDERZOEK

Bewijzen zijn speelgoed
voor speculanten slechts of
complexer gebroed

of wil je liever explosiever
de dagelijkse tatoeages
nog van ongrijpbaarheid

zien schuren in wie
hartverscheurend verafgoodt
aldoor verlokt

zijn of haar vergeefs
levenslang verzekerd
gemis

juist onzekerheid wekt de wens
naar wat ons innerlijk
doorwasemt en

in golvende ademing
levert vleesvracht na vleesvracht
op elk gedroomd adres

juist fragiele profielen
imploderen het vorstelijkst
zij leren ons

vol waardering
te herordenen al die aardse wezens
in hun enkelvoudig hart.

KOMEN EN GAAN

Betraand arriveerde de gast
met kleurrijke ballast
en zijn stokoude kwaal
onder vitaalste expressie

voldoende gesterkt voor vervolg
op de zompige paden
werd hem in droomtaal voorspeld
eeuwige jeugd van de kiemcel

ten afscheid tilt hij slaapdronken
zijn zuchtende plunje
die zo lang al hem fluistert
de vreugde van doodloos verdorren.

WEEFSELWONING

In de grote weefselwoning
wenkt oceanisch voedsel en
werpt open de schatkamergloed
alle deuren en vensters

laat je genezen kreupele
laat je reinigen verkrampte
laat je vieren sterveling
in rauwe volheid van kracht.

CONTRAST

Als alle sommen kloppen
waarom bezweert ons de oude taal
dat werkelijkheid verbijstert

zeg eens, welk rekenmodel
verklaart de herkomst
van jouw fratsen?

WARE WERELD

Elk land heeft zijn dwazen
en dichters
elk mens zijn aap
en zijn os

net als jij heb ook ik
gevochten
om stevig te leren inzien dat
weinig vaststaat

het is zo eenvoudig bedrog
te doorzien
aan de buitenkant van wat
ons beweegt

en innerlijk verdwaasd dan
te meesmuilen
hoe waarheid weer eens
is illusie

dieper ontmoetend de wachters
van angst rond
de vleesvracht die steeds
ons automatisch verorbert

keer ik instant weg
van het heilloze dwalen
en peddel naar de geurige oever
van open ontvankelijkheid.

BELKLANK

Koortsijl
of krachttaal
waarom lijden
we allemaal

negeer je of
bezweer je het
of leer je
het bewust verteren

dit voedsel voor
waar heilig mens
jij blindelings
zo graag op koerst.

HOEST

voor Hans Faverey

Goddelijk meanderen
verlokt mij
sparteltaal te absorberen
van een bloed zoekend

zich onvervuld
mededier dat almaar
moeizamer leer
nippen aan de breinwijn

waarmee het woord
voor woord toch veelbelovend
benevelt althans
de ambulante waanwand.

BROM

De levenszon leert
zacht ons te stralen
zachter steeds
minder onachtzaam
steeds dieper doordrongen

terwijl feitelijkheden
elk opnieuw tonen
de voor- en achterzijde
van hun kleefkunst
neigend dreigend bedrieglijk

schilferen betrouwbare vlokken
uit de vergane huid van
mijn oude leraar
zodat biologisch achterhaald
mij zijn geur alsnog bereikt

vreemd hoe de dagen
vluchtig verbeeld
vervagen zich sluiten
de ogen en wissen
voltallig belang

afscheid is toescheid
wist jij verrassend mij
het lied van vervulling
te zingen dat in ademdans
wij oceanisch delen

zachtjes in en om
en door mij bromt
jouw vreugdeskracht
verwarmend het majestueuze
hart dat wij zijn.

WIEROOK

Beloften van wierook
innerlijk geborgd
door houtskoolgeur.