Smeltspel

ALLES IS ONDERZOEK

Bewijzen zijn speelgoed
slechts voor speculanten of
complexer gebroed

of wil je liever explosiever nog
de dagelijkse tatoeages
van ongrijpbaarheid

zien schuren in wie
aldoor verlokt
hartverscheurend verafgoodt

zijn of haar levenslang
vergeefs verzekerd
gemis

juist onzekerheid wekt
interesse naar wat ons innerlijk
doorwasemt

in golvende ademing
talloze vleesvrachten levert
op elk adres en

profielen zo consequent
laat imploderen
dat ons vorstelijk veld

fragiele werelden weet te behoeden
en aardse wezens herordent
in hun enkelvoudig hart.

KOMEN EN GAAN

Betraand arriveerde de gast
met kleurrijke ballast
en een stokoude kwaal
onder vitaalste expressie

voldoende gesterkt voor vervolg
op de stoffige paden
werd hem in droomtaal voorspeld
eeuwige jeugd van de kiemcel

slaapdronken tilt hij ten afscheid
zijn nog vochtige plunje
die zo lang al hem influistert
de vrede van doodloos verdorren.

WEEFSELWONING

In de grote weefselwoning
wenkt het oceanisch voedsel
de schatkamergloed werpt open
alle deuren en vensters

laat je genezen kreupele
laat je reinigen verkrampte
laat je vieren sterveling
in volheid van kracht.

VERBIJSTEREND

Alle sommen kloppen
maar de oude taal bezweert ons
dat werkelijkheid verbijstert.