Smeltspel

ALLES IS ONDERZOEK

Bewijzen zijn speelgoed
slechts voor speculanten of
complexer gebroed

of wil je liever explosiever nog
de dagelijkse tatoeages
van ongrijpbaarheid

zien schuren in wie
aldoor verlokt
hartverscheurend verafgoodt

zijn of haar levenslang
vergeefs verzekerd
gemis

juist onzekerheid wekt
interesse naar wat ons innerlijk
doorwasemt

in golvende ademing
talloze vleesvrachten levert
op elk adres en

profielen zo consequent
laat imploderen
dat ons vorstelijk veld

fragiele werelden weet te behoeden
en aardse wezens herordent
in hun enkelvoudig hart.

KOMEN EN GAAN

Betraand arriveerde de gast
met kleurrijke ballast
en een stokoude kwaal
onder vitaalste expressie

voldoende gesterkt voor vervolg
op de stoffige paden
werd hem in droomtaal voorspeld
eeuwige jeugd van de kiemcel

slaapdronken tilt hij ten afscheid
zijn nog vochtige plunje
die zo lang al hem influistert
de vrede van doodloos verdorren.

WEEFSELWONING

In de grote weefselwoning
wenkt het oceanisch voedsel
de schatkamergloed werpt open
alle deuren en vensters

laat je genezen kreupele
laat je reinigen verkrampte
laat je vieren sterveling
in volheid van kracht.

VERBIJSTEREND

Alle sommen kloppen
maar de oude taal bezweert ons
dat werkelijkheid verbijstert.

WARE WERELD

Elk land heeft zijn dwazen
en dichters
elk mens zijn aap
en zijn os

net als jij heb ook ik
gevochten
om stevig te leren inzien dat
weinig vaststaat

het is zo eenvoudig bedrog
te doorzien
aan de buitenkant van wat
ons beweegt

en innerlijk verdwaasd dan
te meesmuilen
hoe waarheid weer eens
is illusie

dieper ontmoetend de wachters
van angst rond
de vleesvracht die ons zo
automatisch verorbert

keer ik instant weg
van het heilloze dwalen
en peddel naar de oever
van open ontvankelijkheid.

BELKLANK

Koortsijl
of krachttaal
waarom lijden
wij allemaal

negeer je of
bezweer je het
of leer je het
bewust verteren

als voedsel voor
wat heilig mens
jij altijd wilde
worden.

HOEST

voor Hans Faverey

Goddelijk meanderen
verlokt mij
sparteltaal te absorberen
van een bloed zoekend

zich onvervuld
mededier dat almaar
ernstiger leert nippen
aan de breinwijn

waarmee het woord
voor woord dagelijks
bevochtigt
enigszins de waanwand.