Leefbron

WATERVAL

Twee druppels vallend
tot beleving gespleten water

flonkeren wij
de lome stroom tegemoet.

◄║►

RITUEEL

Heilig lijf in overgave streelt
slaap haar huid tot lokzang

een okselkus tilt ons weefsel
geruisloos hemelwaarts.

◄║►

KRACHT

Hart dat lofzingt stemt uit eenheid
oog neemt waar en weet zich zicht

hand die trilt van overgave
is gods adem in jouw licht.

◄║►

WONDERLIJK

Werking stamt recht van de bron
alles trilt in vloed van kracht

verbijsterend het onvermogen
jou te delen in die pracht.

◄║►

OPDRACHT

Belang en baat verteerd
liefdesspel te leen

hervat het oude weten
eigenheid begint bij een.

◄║►

STILTE

Geur gelost in onmacht
zijnsgehalte nauw verdund

genees jij brandblaar
van ontheemding.

◄║►

GESCHIEDENIS

Bevestigd bemind bewonderd
jij vorstin

ontslagen ontmand ontdaan
ik godsgezant

vergeten verschoond verlicht
wij kinderen.

◄║►

INWIJDING

Volmaakt hemels vreugdevol
en onaantastbaar echt

een is wat wij waren
en altijd zullen zijn

neem mij af jouw
proeve van ontbinding

geen demon zal me vinden
geen mens die mij misleidt

bereid ben ik uit onmacht
op te gaan in ondergang

want een is wat wij waren
en altijd zullen zijn.

◄║►

GEDAANTE

Indachtig de stem van steen
daal ik in de warme adem
doorstraald van hemellicht

als de oever mij ontvalt
gaat in levend wiegekleed
het ene lichaam waden.

◄║►

EENSPRONG

Ik word begroet
als geboren
wat zich dacht
zaadcel van almacht.

◄║►