Voeling

BEVREUGDING

vaders grafschrift (14 okt. 1992)

Liefde’s lijden
verlost
van overdaad

bevrijd
verwijlt de ziel
in vrede.

◄║►

AANSPRAAK

De aarzeling om u te zeggen
zet me op een bezeten spoor
van verlangen naar helder zicht

in het ene overvloedige wonder
dat ik voldoende wil leren missen
om u te mogen spreken als

schenker van de eerste adem
denker van de werelddroom heer
die voelbaar woelt in dit vruchteloos dolen.

◄║►

WENTELDANS

Zeldzame lachbekdolfijn
duikt golft wentelt
rond de dwelm
van haar wezen

waar liefde’s monding
links hem noodt
stuwt rechts een
zalig ogend licht

alles overschreden nu
parelt blindelings
hij midden in haar
warme waterschap.

◄║►

ZETEL

Zetel vervoert
het lijf in ruste

geest schept
klaar gemak

stille zang
van harte ruim

vergeeft
alle gezelschap.

◄║►

MENSEN

Mensen geloven in sprookjes
dromen zijn hun klein heelal

intussen
woedt schepping.

◄║►

TOESCHEID

Toegang
laat zelfs afscheid toe

liefde voedt ons
jij en ik

ontmoet zijn wij
gelukkig.

◄║►

UITZICHT

Na eeuwen afloop
opent zich over de
niet langer bezielde zaal
imposant het schuifdak

hoor de liefdevolle
stem eindelijk
kom je delen engel
het teder verdwijnspel.

◄║►

WAKKER

O liefste schoonheid
daagt zo traag

nachttij de wereld
ratelt op objecten

warm welt hierbinnen
zielelicht jij

wakkert me
tijdloos.

◄║►

BRONNEKLAAR

God eent de eenzaamheid
van tweedrachts weefsel.

◄║►