Feiten Bedingen

ORGANISCH

Geen verband
verbintenis heerst

niemand geboren
niets ten einde

alles ademt
in en uit.

AMBTELIJK

Materiaalbeheersing
bijna monomaan

wordt stift gespitst
blijft het vlak witter

verfijnt de hand
zich gebaarloos

om groter belang
dan het zijne.

VOORTBEWEGEN

De moeite die het kost om oud
en met zo’n schamel voertuig

voort te blijven gaan de wil
die het vergt om op te staan in kou

de kachel weer te warmen zich
te kleden op wat altijd wacht: uitzicht

op stroeve daden, de grimas
van onafzienbaar zijn.

DROOM

Een dier onthoofd
kruist het stille erf

moeder, ik ben
thuisgekomen

klinkt het langs
de stenen gang.