Slangenvogel

WAARNEMER

Niets zegt vooraf
hoe wij hier
delen in de dood.

◄║►

LEVENS

Elk afzonderlijk leeft trots van zijn vel
genietend onder de felle zon

rekbaarheid en reikwijdte van honger
onafwendbaar in het oog.

◄║►

GESCHIEDENIS

De een had juist een boodschap afgeleverd
bij een verre neef in het hooggebergte
even ten zuiden van de vaste winterroute

de ander begaf zich schuifelend op weg
naar zijn hol onder het gewas waar kroost
hem wachtte en waar de voorraad lag

de boom waarop de ene neerstreek
keek niet veemd van zo’n gezel
het gras dat voor de ander week
verdroeg gedwee zijn dansen

de aarde deed haar werk
de hemelen zuchtten
alles kreeg zijn voorval
ieder zijn verloop.

◄║►

ELKAAR

Samen zijn wij eeuwenoud
bevangen in het kijken

vol belang staar je
als jachtig oog naar buiten

en treft het met elkaar
wij zijn ons innig eetbaar.

◄║►

BENADEREND

Enkel
aandacht nu

zicht
op een ander

niets
aan de hand

zolang
niets zich roert.

◄║►

TREFFEN

Natuurlijk gaat dit duren
eerst moet er stilte groeien

tot ruimte heerst rondom
en omtrek traag vervaagt

in zuigend ademen dat drijft
de wil voorgoed met kracht

naar die het krommen wacht
om zulk gedreven zijn.

◄║►

TOELICHTING

Ga nu maar mee
alle keus is jou
ontnomen kijk
achter je de veel
te vele wegen
voor je kaal
de stenen grond

luister nu maar
naar je adem en wees
dankbaar om dit zicht
deze lichtval uit
verleden schenkt
doortocht aan jouw
duurzaamheid.

◄║►

SLAG

Eerst beweegt iets onverwachts
de boom

dan schampt een poot langs
kiezel

en treft
de huid die duizendvoudig

kronkelt
heel zijn bek gesperd in weerwil

van weten
dit verloren gaan

doet dienst
voor mededier.

◄║►

SCHOUWSPEL

Alles gaat
in stof
teloor

veer om
vel om vlees
om vacht

wordt hier
van wacht
gewisseld.

◄║►

OPSCHRIFT

Ten dode brekend ziet het oog
wat steeds ontbrak bij leven

vredig vredig vredig
onze wentelende aard.

◄║►