Sintels

BEKOELD

Hoe zou god
dit lavavlees niet
weten te belichamen

ikloos zijn wij
sintelende voortgang
van koelste vuurbeleving.

HET GOD

Het god is het ene
alles dat intiem
mij betoverend zich
nergens beleeft.

MEESTERLIJK

Eenheid is de meester
feilloos bespeelt mij zijn hand

onrust en gemis maakt hij
tot jaloerse luisteraars.

SINTELEND

Er is voor dit spel
geen voorschrift

val in de schacht
wek klankkans

je dankt de damp
zijn lichte warmte

je geeft het oog
zijn koele plek.

HET WERK

Gericht bestemd
wordt werk gemaakt

wervelvragen
bemorsen kluts
en kluns

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

steeds trager
zoeken tekens
hun onvindbaar lot

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

niemand die de plek
van vuurdans
herkent

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

vergeefs grijpt
vlees zijn nieuwste
wanhoop

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

ik adem
ontdaan
mijn dwaze waan

gericht bestemd
wordt werk gemaakt.

ONTWARRING

Met gesloten blik ontwaar je de pose
waarmee jouw oog de wereld opent
deelt jouw hart onwennig de deining
die schepselen aan woorden helpt.

HUIS

Verbeten volgt waarheid
haar eerste geur vlees
knarst van volmaaktheid

niet waarneembaar
vredig draait genieter
in de as

van innerlijke armoe
gul omgeven wijsheid
weet voldoende

het goede kent zich niet
huis zonder duiding
dit levenslied.

OORSPRONKELIJK

Als overrijpe appel
laat ik me vallen
in vruchtbaarder aard

huid wordt kracht
sap wordt kracht
merg wordt kracht

in helder licht
bij open wind
uit oudste oorsprong

voed ik bodem
van vele bomen
het bloeiend zaad.

HERAUT

Levende dharma
getekend
van godsbestaan
wettigt
dodelijk karma
beslecht
in vormenwaan.

DODENRIJK

Je denkt ik
wil niet dood
je bent het al

je denkt ik kan
niet meegaan
maar je moet

denk niet zo vreemd
leef liever en kijk
naar jezelf

zie wat je droomt
weet hoe je liegt
wen dus aan beving

dit is blinddoek
hoe wankel wij
ons bevrijden.