Sintels

BEKOELD

Hoe zou god
dit lavavlees niet
weten te belichamen

ikloos zijn wij
sintelende voortgang
van koele vuurbeleving.

HET GOD

Het god is het ene
alles dat werkzaam
mij ik zeggend intiem
zich nergens beleeft.

MEESTERLIJK

Eenheid is de meester
feilloos bespeelt mij zijn hand

onrust en gemis maakt hij
tot jaloerse luisteraars.

SINTELEND

Er is voor dit spel
geen voorschrift

val in de schacht
wek klankkans

je dankt de damp
zijn lichte warmte

je geeft het oog
zijn koele plek.

LICHT

Wensjuweel in adempunt
zoemt levenskracht

de smeltende mens
vangt lichtkristal

liefdevol stuwt leegte
rond allemans lot.

HET WERK

Gericht bestemd
wordt werk gemaakt

wervelvragen
bemorsen kluts
en kluns

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

steeds trager
zoeken tekens
hun onvindbaar lot

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

niemand die de plek
van vuurdans
herkent

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

vergeefs grijpt
vlees zijn nieuwste
wanhoop

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

ontdaan heradem
ik mens
in dwaze waan

gericht bestemd
wordt werk gemaakt.

HERAUT

Levende dharma
getekend
van godsbestaan
wettigt
dodelijk karma
beslecht
in vormenwaan.

HUIS

Verbeten volgt waarheid
haar eerste geur vlees
knarst van volmaaktheid

niet waarneembaar
vredig draait genieter
in de as

van innerlijke armoe
gul omgeven wijsheid
weet voldoende

het goede kent zich niet
huis zonder duiding
dit levenslied.

OORSPRONKELIJK

Als overrijpe appel
laat ik me vallen
in vruchtbaarder aard

huid wordt kracht
sap wordt kracht
merg wordt kracht

in helder licht
bij open wind
uit oudste oorsprong

voed ik bodem
van vele bomen
het bloeiend zaad.

ONTWARRING

Met gesloten blik ontwaar je de pose
waarmee jouw oog de wereld opent
deelt jouw hart onwennig de deining
die schepselen hun woorden geeft.

MEMBRAAN

Dunst membraan
heldere werking

vliesfijn genieten
weerloze zang.

DODENRIJK

Je denkt ik
wil niet dood
je bent het al

je denkt ik kan
niet meegaan
maar je moet

denk niet zo vreemd
leef liever en kijk
naar jezelf

zie wat je droomt
weet hoe je liegt
voel de beving

dit is blinddoek
hoe wankel jij
je bevrijdt.