Verdichting

SLAPELOOS

 
Dooft men de dag al ten gerieve
de nacht blijft wezenlijk angst
 
het blinde komt om overgave
elk moment is eindeloos uitstel.
 

 
 

CONCENTRISCH

 
De toeloop bij spektakel
de hoop op tijdverdrijf
eeuwige termijn van leemte
 
het richten van de zinnen
het lossen van beloften
periodieke stelsels van genot
 
het zoeken naar het ene
bespeuren van waarheid tijdens
de lange afstandsloop van dood.
 

 
 

BLUES

 
Er zal geen nieuwe
mens ooit komen
 
men zal de aloude
enkeling zijn.
 

 
 

TAALMATIG

 
Ik zeg bijvoorbeeld wanstaltige plichtpleeg
woorden kunnen parten spelen
 
het is de taal niet noch het denken
het is het hart dat hapert.
 

 
 

ZANG

 
Ik geloof in de taal
en de toverformule in
dienst van het grote geheim
 
zweer bij de oorsprong
verzwijg geen gebod
herleid mij tot oeroud refrein
 
huldig de wanklank
van stemmige stilte
zingen is sterveling zijn.
 

 
 

BLIJKBAAR

 
Men kraait van god
of keert zich af om
ander blijk
 
kent de kracht niet
dan van horen
zeggen
 
lacht zich een
grond om ‘s ochtends
op te staan.
 

 
 

WAARHEID

 
Uitleg vraagt om iedere inval
die om iedere uitleg vraagt.
 

 
 

LOODLIJN

 
Als men miskent
is elke leugen
eender lijkt het
alle daad bedrog
 
wie vaart hoe
lang nog recht
door zee langs
zijdelingse lonk.
 

 
 

WIJ

 
Er is de ware
aard van het of men
 
de rest zijn
wij toedracht.
 

 
 

GELOFTE

 
Verhalen put ik
van elders en weleer
 
wonend
in de grote boom
 
bij terugkomst
val ik rijp ter aarde.
 

 
 

HULPELOOS

 
Men zegt de mens
is blind maar blind
 
waren wij beter
dan ziekelijk gezond
 
want nachtoog heeft
de blinde maar wij
 
zijn heelhuids
hulpeloos.
 

 
 

VRAAG

 
Dit tekenloze teken
hoe sta je erbij stil.
 

 
 

ONTMOETING

 
Heb je werkelijk
mij gezocht of
zoek je wat
je kwijt bent
 
zeg je ik heel
mijn plek alleen
vraag ik waar
woon je dan.
 

 
 

SLAAPLIEDJE

 
Kom nou vergeet maar
wat morgen nog wacht
 
sluit stil je ogen
de maan zingt al zacht.