Veldbek

MAJESTEIT

Stille majesteit van oudste
chaos deint schoorvoetend
zich dit zintuigverhaal
tot bloed en sap gevezelde
kolk van gloedvol vergaan.

◄║►

GERUSTSTELLING

Ik werd nooit echt gerustgesteld
tot nu dit gezelschap van boeddha’s
mij levensecht belichaamt.

◄║►

VERTROUW

Onder je gebaren
kruipt sap van waarheid
al valt ijdelheid als
dood hout om je heen

onder je woorden
zingt stillere goedheid
al nestelt scherp zanderig
twijfel zich in je keel

onder je bedenksels
stroomt leven wonderlijk
al oppert blindheid
haar voorspelbaarst bederf.

◄║►

BETROUWBAAR

Rusten op de adem
is zakken naar de bron

vele taferelen
verre verschijnselen
ontwortelend denken

steeds fijner de trilling
steeds ruimer de cel

onrust angst
onpeilbare dwang
woud van verlangens

rusten op de adem
is zakken naar de bron

zwak en behoeftig
aangetaste leden
uithuizigst bestaan

steeds fijner de trilling
steeds ruimer de cel

beelden als water
vlagen gevoel
waan alle greep

rusten op de adem
is zakken naar de bron

weten van liefde
licht in het hart
bevrijdingsritueel

steeds fijner de trilling
steeds ruimer de cel.

◄║►

VERTREK

Vroeg of laat
linksom of rechtsom
de deur gaat uit zijn hengsels

geen afscheid
geen ingang gunt
vreemd ons dit voertuig

bewoog levenslang
immers onwennig jou
leegte niet?

◄║►

UITGEWERVELD

Uitgewerveld bengel je
iel aan de onderrand
van de karmische trechter
die innig ons dient

aan het einde der tijden
wenken geen opties
alles neigt nederig
richting het vuur

vanouds deint de vulkaan
geduldig vierend
haar heilige massa
met bedwelmende zang

door alles heen ademend
stuwend van werking
verruimend je cellen
en niets blijft hier heel.

◄║►

BEWERKT

Er is werking
geen verwerking van
processen geen spoor

pure werking slechts
grote werking
alles open werking

als waarnemers
worden wij erdoor
gewaarmerkt

want wie herkent
zich tenzij dit
zicht openbarend

waarmee vaststaat
hoe zoekers zich
vinden leeg.

◄║►

BESTAAN

Zakelijk
slaat schrik om je hart
waar snelle schoenen knellen
en de grove loer suist

persoonlijk
kiest elke klant zijn fauteuil
en legt een hard ademende hand
op andermans schouder

menselijk
worden we gewaar
hoe de wind gromt goedaardig
alle ballast huiswaarts .

◄║►

KOORTS

Bijt je ongeboren stuk
verdwaasde ontvlam

met kracht zo groot
het doel zo nabij
de zalige werking

egozuur smelt tederst
in ziedend levensvuur.

◄║►

DUIZEL

Ga zitten
duizelingwekkender
in nabije echtheid

loof het vlees
tover de adem
verwelkom het hart.

◄║►

ALLES

Onbewogen de wind van
vormloze werking
voedt het pure serumvuur
dat rotting heelt

tot nooit meer te ontbinden
kracht in stuk
voor stuk ontwakende
karkassen.

◄║►

SERVEREN

Zoals ik kaas en koffie
zo mint dit sterven mij
werking van mysterie
serveert het leven vrij.

◄║►