Vlokbereid

DEDUCTIE

Treur iets minder manneke
over waar je bent geweest en
waarom het maar niet lukte
toen

en vrouwke wees gerust
ouderdom zal echt speciaal
jouw deur niet willen mijden
ooit

stilaan uitbewogen
komen wij onteigend kroost
geboorteloos thuis
voorgoed.

HUISVESTING

Het levenswonder
kent geen uitverkorenen
ingezetenen slechts

op oceanische bodem
stroomt hun adem uit
het oog van bedoeling

vonk en vlok
laten dit smeltpunt
wervelen tot vredige gloed

zo ruim en snel
dat niets nog taalt naar
laatste zuchtjes bevrijding

eenmaal nietig
gehoorzaamt dit kadaver
hartsgerichte sturing en

hoopverdelgende opdracht
die ons laat resoneren
vezelverzorgd.

DRAKENOOG

Ik keek in het oog van de draak
en zag liefde – het oog
keek in mij en zag waan

ik vroeg om bescherming en
kracht van bevrijding, het sloot zich
en schonk me zijn traan

daarmee opende ik het hart van
de wereld: niets dan goedheid
dit frĂȘle bestaan.