Kenbaar Verzaken

VREEMD

Zelfs het eigen huis
is mij vreemd

al haal ik er
opgelucht adem.

◄║►

VISSEN

Het neemt de gangbare omweg
van lust te pralen met begrip

zoals de maan pronkt in het water
waar wij kennelijk vissen.

◄║►

SLAG

Smeekschrift gelofte
hulde of bekentenis

eenmaal
slaat ieder zijn slag.

◄║►

BROKKEN

1.
Hij droeg een mantel
en sliep op open wegen

totdat de kou
hem van een huid voorzag.

2.
Hij werd onderzocht
maar leverde slechts tekens

van leven
meestal sliep hij.

3.
De nesteling
ligt ingebed

op zijn buik groeit
een warme hand.

4.
De vele jaren
dat ieder zijn best deed

de vele woorden
die iedereen sprak.