Een Dag Als Vandaag

OPMAAT

Eerlijk laten
wij zijn elkaar
vreemd genoeg
benaderbaar.

◄║►

WACHTEN

Gedeeltelijk vervuld
en verloren

armoe
als aanwinst en gebrek

hier spreekt nog steeds
de rede het wachten

om te zeggen dat
het niets is.

◄║►

BETER NOOIT

Alles valt in een
maal niet te vatten

want alles niet bestaat
eenmaal maar eenmaal is

men vatten wel proberen
kan tenzij en zo

schenk ik denkend
deze wijn dat als

alles anders ware
ik wel beter wist.

◄║►

ONDERONSJE

Als men elkaar zo ziet
spreekt elke trek boekdelen bijster

niet te vatten voor wie klapt
de trage maat van vermaak

geluk is niet alles voor wie
alles gaat zijn gang

elkaar omwille van elkaar
verdraagt geen rust men.

◄║►

GELUK

Glimlach zet weten
op loopje gelukkig.

◄║►

IMPRESSIE

Het grote sneeuwen
allengs vergeten

lamme voldoendes
over de daken.

◄║►

LIJDZAAM

Zoals zoveel gaat ook
het jaargetij aan mij voorbij

stilte in vorm van auto
vergt gewenning.

◄║►

STOK

Levende
geef mij bloedeigen daden

en een stok om te slapen
ik popel van vertrek.

◄║►

INVENTARISATIE

Voortgezet gedragen
onvoltooide dracht

zwakker gezag
is niet denkbaar.

◄║►

BEHOEDZAAM

Stiller nu dan lente toestaat
beweeg ik mij

stapvoets
naar een nieuwe beurt.

◄║►

PLEIDOOI

Wat valt van buiten
te berichten

als alle keus is
willekeur.

◄║►

HET BEREIK

Over het onbepaald bereik tussen het pluisje
op de stoelpoot en de spijker in de vloer

valt gelukkig niet te twisten
er is daar al een verkeersplein gepland.

◄║►

WANDELWALSJE

Onderweg
dragen wij
overspoed

overweg
delven wij
onderspit.

◄║►