Achter De Stem

GESPIEGELD

Het zal nooit meer zijn
zoals het was ooit in
blikveld of bewustzijn

op deze schaal
waar elk soort wijzer
haarscherp doolt

sta ik nu
aan de achterkant
om opening van zaken.

◄║►

VESTIGING

Om er te komen
deed ik afstand

ontdaan bleef ik staan
gevestigd in herkomst.

◄║►

GEBAAR

Geef me je zegen
bedreig me niet langer
met onuitsprekelijk
zitten

bekijk me via
via desnoods
maar denk niet van
zo ver aan mij

toon me je handen
verberg ze niet langer
maak het ene gebaar en
zeg eindelijk welkom.

◄║►

TERLOOPS

Niet overdadig
of onachtzaam
opgetogen of
terneer maar

zonder meer
terloops aanwezig
vereeuwigd als
het ware.

◄║►

SPREEKSEL

Precies de geest moet spreken
niet de mond ook het kind
niet dat spelen wil in zand
en ach de wijze puzzelaar

kom laat je woorden vallen
hierdoorheen voorzichtig
zo kunnen zij tevreden zijn
op hun papieren vlucht.

◄║►

ACHTERLIJK

Als vormloze gift werd de vondst
bedreven en behoedzaam aangedragen

tijdens dagenlange zitting van ademloos
onderzoek resteert enkel achterlijks

voortaan zul je handelen in afval
opdat het dure niet bederft.

◄║►

IN OPDRACHT

Elke uitspraak wordt verspreking
blauw haast van voldragenheid
doelloos zonder opdracht

nu woorden jou ter hand zijn
trouw gericht en steeds
afdoende zo

zet jij van jouw kant spreker
dan ledematen in en adem
je kwijtend.

◄║►

HET OOG

Zo weinig toevlucht of houvast
voor wie afziet van omgang

enkel werktuig wonderlijk
het oog kent geen gevolgen

het ziet zich niet
als banend door vorm

vraagt ook niet waarom
zo weinig toevlucht of houvast

met zijn nauw omschreven
ontroostbare taak.

◄║►

STEEN

Hij vond de steen
op onbekend terrein

stak hem bij zich om te leren
hoe men woorden snijdt

van steen
een eindeloze arbeid

soms werpt hij regels
in de vijver rond dit huis.

◄║►

DEFINITIEF

Leven is het woord voor boom
en boom zeg je bij mensen

want mensen spreekt men moeizaam uit
bij zoveel uitgesproken wensen.

◄║►