Achter De Stem

GESPIEGELD

 
Het zal nooit meer zijn
zoals het was ooit in
blikveld of bewustzijn
 
op deze schaal
waar elk soort wijzer
haarscherp dwaalt
 
sta ik nu
aan de achterkant
om opening van zaken.
 

 
 

VESTIGING

 
Om er te komen
deed ik afstand
 
ontdaan bleef ik
staan
 
gevestigd in
herkomst.
 

 
 

GEBAAR

 
Geef me je zegen
bedreig me niet langer
met je onuitsprekelijk
zitten
 
bekijk me
desnoods via via
maar denk niet van
zo ver aan mij
 
toon me je handen
verberg ze niet
maak een gebaar
zeg eindelijk welkom.
 

 
 

TERLOOPS

 
Niet overdadig
of onachtzaam
opgetogen of
terneer maar
 
zonder meer
terloops aanwezig
vereeuwigd als
het ware.
 

 
 

SPREEKSEL

 
Precies de geest moet spreken
niet de mond ook het kind
niet dat spelen wil in zand
en ach de wijze puzzelaar
 
kom laat je woorden vallen
hierdoorheen voorzichtig
zo kunnen zij tevreden zijn
op hun papieren vlucht.
 

 
 

ACHTERLIJK

 
Als vormloze gift werd de vondst
bedreven en behoedzaam aangedragen
 
tijdens dagenlange zitting van ademloos
onderzoek resteerde enkel achterlijks
 
voortaan zul je handelen in afval
opdat het dure niet bederft.
 

 
 

IN OPDRACHT

 
Elke uitspraak wordt verspreking
blauw haast van voldragenheid
doelloos zonder opdracht
 
nu woorden jou ter hand zijn
trouw gericht en steeds
afdoende zo
 
zet jij van jouw kant spreker
dan ledematen in en adem
je kwijtend.
 

 
 

HET OOG

 
Zo weinig toevlucht of houvast
voor wie afziet van omgang
 
enkel werktuig wonderlijk
het oog kent geen gevolgen
 
het ziet zich niet
als banend door vorm
 
vraagt ook niet waarom
zo weinig toevlucht of houvast
 
met zijn nauw omschreven
ontroostbare taak.
 

 
 

STEEN

 
Hij vond de steen
op onbekend terrein
 
stak hem bij zich om te tonen
hoe men woorden snijdt
 
van steen
een eindeloze arbeid
 
soms werpt hij regels
in de vijver rond zijn huis.
 

 
 

DEFINITIEF

 
Leven is het woord
voor boom en boom
zeg je bij mensen
 
mensen spreekt men
moeizaam uit bij zoveel
uitgesproken wensen.