Alfabetisme

SAMENHANG

Het is als de man
die graag tennist en
in andermans zwemmen
zijn slag niet herkent.

◄║►

BEDE

Wijs mij de plaats
waar ik mezelf doe geloven
in het woord als wet

waar voorbeelden
niet tellen
twijfel niet lokt

waar ik alleen
sta voor de almacht
van keuze

wijs me de plaats
die voortdurend ons
bedoelt.

◄║►

HERLEIDING

Niets dan waarheid beoogt
het wekkend woord

de rest is echo van
overdaad.

◄║►

WEEROM

De keuze zo vaak beproefd
gunt twijfel heil

wat waant men zich hartelijk
hoe betrapt men zich werkelijk?

◄║►

ONOMSTOTELIJK

Hij noemt geen waarheden
stelt enkel wandaad aan de kaak
en eigen opgetogen droefenis

al vraagt hij om vertier geboeid
wordt hij alleen door wat hem tart
de rest is afzet tegen flikflooi

waarachtig leeft men hard
hij is het woord dat zich weert
een draaikont op te stijve stoelen.

◄║►

BERICHT

Iedereen bezet
vrienden verspreid
opa dood
discussie nihil

allen tekort
velen te veel
eentje te weinig
alles vergeefs.

◄║►