Alfabetisme

SAMENHANG

 
Het is als de man
die graag tennist en
in andermans zwemmen
zijn slag niet herkent.
 

 
 

BEDE

 
Wijs mij de plaats
waar ik mezelf doe geloven
in het woord als wet
 
waar voorbeelden
niet tellen
twijfel niet lokt
 
waar ik alleen
sta voor de almacht
van keuze
 
wijs mij de plaats
waar ik voortdurend
geloof.
 

 
 

VOLWASSEN

 
Men smaalt om later inzicht
en moeilijkdoenerij
 
maar vergeet dat eerst gelouterd
men zijn jeugd verliest
 
als opa nog in leven blijkt
en lacht om vele vragen.
 

 
 

HERLEIDING

 
Niets dan waarheid beoogt
het wekkend woord
 
de rest is echo van
overdaad.
 

 
 

WEEROM

 
Keus zo vaak door mij
beproefd gunt twijfel heil
 
wat waant men zich hartelijk
hoe betrapt men zich werkelijk?
 

 
 

LIEFDE, WENSWOORD

 
1.
 
Klaagzang is ten eind nu
toevoegsel heeft afgedaan
wat blijft is ongebroken
kreet
 
vullen van de ruimte
legen van de leegte
met niets dan pijn
of lafenis van liefde.
 
 
2.
 
Iets echter graag de mooie
vorm voor elk herkenbaar
klinkt al te zeer getoonzet
 
als heldendaad die niet
geschreeuwd wordt dan gewild
verwoord in een gezegde.
 

 
 

ONOMSTOTELIJK

 
Hij noemt geen waarheden
stelt enkel wandaad aan de kaak
en eigen opgetogen droefenis
 
al vraagt hij om vertier geboeid
wordt hij alleen door wat hem tart
de rest is afzet tegen flikflooi
 
waarachtig leeft men hard
hij is het woord dat zich weert
een draaikont op te stijve stoelen.
 

 
 

BERICHT

 
Iedereen bezet
vrienden verspreid
opa dood
discussie nihil
 
allen tekort
velen te veel
eentje te weinig
alles vergeefs.