Wissen

RUST

Waar tintelwerk tovert
lacht volheid om aanvulling

dalend in het vochtdomein
doorwasemt ons vitale branding

totdat de gloed van haardvuur
elk verdampen bekroont.

◄║►

ENSO

Een circulaire oefentrechter

(Enso is een term uit de zen-calligrafie [shodo], letterlijk “circulaire vorm”)

1.

De geest van dit gebaar
is een geboorte waarin
je absorbeert rondzwervend
tekort en overdaad

aandrang schatplichtig
verward en verwikkeld
aanvaard ik toekomstige spoeling
als stroom van ontwaken

niet verleid door de droom
van moeiteloosheid
weet oog in oog met lijden
illusie zich geen raad.

2.

Beschamend genoeg was de laatste
bocht om bodemwaarts
me te wenden naar essentiëler
zwellen en verdorren

uitblijvend antwoord
onrust en onzekerheid of
afkeer ook en houvast, het vele
betast ons celgewijs

maar kernachtiger wil verhitten
mij ongerept en allemachtig
gloeiend lava
dat geen steen zal stoppen.

3.

Het hartsoog kleurrijker
dan de wereldblik
zegent dit staketsel van
bloed en been en adem

via ragfijn spinsel in
levend verband
doet volheid slechts wat
wij nooit konden

zich delend vorm op vorm
uit heiligst behoeden
bekrachtigt het ons
vlokbestaan.

4.

De schijtende os wordt
stilaan ruimhartig
bewonderd continuüm
voor filosofen

uit natrillend haar
vluchten schichtige spinnen
nu allen uitpuurt
archaïsch spektakel

dat jong en oud
conform de maat van
stremmen en vervoeren
vermaakt.

◄║►

BEREIKBAAR

Handhaaf
je heiligste
bereikbaarheid
voor weergaloze
werking

laat
grote goedheid
sliertgewijs
doorwasemen het
waangeweld.

◄║►

WONDER

Gunnende goedheid
voedt fijnst ons verteren
uit dieper verband
en steeds edeler bron

de rust van dit hart
in wonder zich belevend
schenkt duurzamer kracht
dan van werelden verwacht.

◄║►

WASEMING

Als huid en hart elkaar opent
kern en contour vergaan
doordanst levenswaseming vederlicht
Mara’s droeve waan.

◄║►

ZO ZAL HET ZIJN

Zo zal het zijn
hart zonder twijfel

zorgvuldig voeg ik
zonder bewegen niets toe

dan jouw klank niets
blijft onbespeeld alles

ademt jou schaamteloos
hanteert mij nodeloos

vleugelt zich jouw zang
hier door mijn heldengang.

Collectief gedicht,
ontstaan tijdens Stiltij-verdiepingsweekend krijgskunst 10-11 dec. 2011 te Hasselt (B.)

◄║►