Trapgat

TRAPGAT

In het hok aan de trap
maar dicht bij de haard
laat leven zich vieren
als een zegel ontsloten
weet de wind hier raad
met hersens van stof
uit poortloze waarheid
komt thuis hier je hart.

GEMAK

Laat je beminnen
val stil op de bodem
van gemak is alle moeite
nu jou wentelt
de werkelijkheidsbries
van teder leven die
vurig werft om overgave
in het hart van haar held.

ACUSTRUCTUUR

Schepping laat zich
puntsgewijs niet duiden
geen willekeur
bergt mensenhuid zolang
de ene wet zendt
heilzame signalen van
de doodloze kracht
die ons geneest.

BEWIJS

Bespaar je bewijzen
toon ons liever
hoe waarheid leeft
door in stilte
stem te geven aan
wat elk moment
het vredigst klinkt
in jouw verbijstering.

EENHEID

Er is sprake van eenheid
hoe anders laat jij je
raken dan aanwezig als
uit adem en aandacht
oorzaakloos brandend
geheim dat vervoert
van zinnenzwaarte naar
ontregelend licht.

HAND

Velden zijn ruimte van
object volvoerende schepping
vierkant verloren dus
het voorspelbaar bestaan
van snurkende ikreus
die lijflijk verankerd
smacht rond zijn woning
naar een wenkende hand.

KRACHT

Oude boeddhas’ geheim
spektakelt ons glimlachend
om druk bedrog en wacht
op enkelvoudig zweet van
wie hen weet te vinden
zodat vanouds bekommerd
zij verbazen hem met
wat nooit iets mag kosten.

ADEM

Alles is adem
ieder spreekt en
leunt op weids gezag
bewogen volgt het lijf
de deining die
breinen masseert
zonder teug op teug
iets achter te laten.

ADEL

Goede geboorte blijft
universele moederkoek
van oorsprong zich
tonend tijdloos juweel
dat steeds weer geruststelt
alle sturende denkers
zo dwangmatig bestemmend
hun achterhaald lot.

HART

Vrijwillig geveld
door wijsheidsliefde is
onteigend de bodhisattva
nergens nabijer dan
uit een open hart dat
groter dan vleesvracht
zich ouder dan adem
altijd leger beleeft.