Trapgat

TRAPGAT

 
In het hok aan de trap
maar dicht bij de haard
laat leven zich vieren
als een zegel ontsloten
weet de wind hier raad
met hersens van stof
uit poortloze waarheid
komt thuis hier je hart.
 

 

GEMAK

 
Laat je beminnen
val stil op de bodem
van gemak is alle moeite
nu jou wentelt
de werkelijkheidsbries
van teder leven die
vurig werft om overgave
in het hart van haar held.
 

 

ACUSTRUCTUUR

 
Schepping laat zich
puntsgewijs niet duiden
geen willekeur
bergt mensenhuid zolang
de ene wet zendt
heilzame signalen uit
het oude hart dat
doodloos ons geneest.
 

 

BEWIJS

 
Bespaar je bewijzen
toon ons liever
hoe waarheid leeft
door in stilte
stem te geven aan
wat elk moment
het gretigst klinkt
in jouw verbijstering.
 

 

EENHEID

 
Er is sprake van eenheid
hoe anders laat jij je
raken dan aanwezig als
uit adem en aandacht
oorzaakloos brandend
geheim dat vervoert
van zinnenzwaarte naar
ontregelend licht.
 

 

HAND

 
Velden zijn ruimte van
object volvoerende schepping
vierkant verloren dus
het voorspelbaar bestaan
van snurkende ikreus
die lijflijk verankerd zucht
hoe nergens in zijn woning
rust een heilige hand.
 

 

KRACHT

 
Oude boeddhas’ geheim
spektakelt ons glimlachend
om druk bedrog en wacht
op enkelvoudig zweet van
wie hen weet te vinden
zodat vanouds bekommerd
zij verbazen hem met
wat niets kost.
 

 

ADEM

 
Alles is adem
ieder spreekt en
leunt op weids gezag
bewogen volgt het lijf
de deining die
breinen masseert en
teug na teug
niets laat ontstaan.
 

 

ADEL

 
Goede geboorte blijft
binnen de moederkoek
van oorsprong zich
tonend tijdloos juweel
dat steeds weer geruststelt
de sturende denkers die
behoeftig bestemmen hun
inhalig lot.
 

 

HART

 
Vrijwillig gevild
door wijsheidsliefde is
onteigend de bodhisattva
nergens nabijer dan
uit een open hart dat
groter dan vleesvracht
zich ouder dan adem
in leegte beleeft.