Bestaan

BESTAAN

In de afvalemmer schimmelt
een oude poetslap

zomergeur drijft binnen
door het raam

nergens een onafheid
dit bestaan.

KIJK

Vanwaar je geklungel
drukte om de drukte
van het ijdele grijpen
gemor om kruimels

aanvaard je geklaag
over spijtige wandaad
wrokkig verzet om
lonk en lek

kijk naar de kleinheid
en voel je hart hunkeren
naar dat magisch ene
vlokje waarheidszang.

OVERSTEEK

Bodem stroomt niet
steek over

ruimte beweegt niet
los op

waarheid sterft niet
sta recht

liefde liegt niet
zeg ja.

WERELDEN

Grote roerselen van beschaving
wereldvrede geconsolideerd
in duurste beursnotering

hier moet het bed gemaakt
en alle worsteling aangegaan om
nooit goedkoop te bestaan.

JA

In steden wordt nee verkocht
in huizen wordt nee beproefd
in cellen wordt nee gedroomd
waar blijf je met je ja?

IK

Denken is woordwerking
beleving mysterie
mysterie geen woord.

VORSTIN

Gods muis piept welluidend
boven alle gedonder uit
van vrees en ontbering

ontwaar haar
op de schoonmaaktroon
waar zij oplost

in heiligst zitten
schenkt zij ons een
steeds ruimhartiger staartje.

NAZAAT

Zestig jaar krakkemikkig
gezocht naar verhevenheden
in mijn schedel

steeds lichter en ruimer
tuimelen door mijn huid
nu werelden in en uit

dankzij de brede tong
die schrik aanjoeg het dwaze
gehengel aan oevers.