Expressie

VRIJ DUIDELIJK

Een speciaal proces verwachten
we niet in de dagelijkse heiligheid
van het duurzame scheppen dat ons
elk moment doet barsten

een speciaal mens willen zijn als
slot van de kinddroom schenkt ons
heilloze aanzet tot aandoenlijk
vieren van misverstand

een speciaal verhaal vertellen
doet blindgangers koersen naar
de altijd aanwezige opening
waarin alles verdwijnt.

◄║►

KRACHT

Bron die alle vuur voedt
verbergt zich in mijn lichaam
adem is haar lieflijk serum
aandrang haar gezag

het vele lijkt van haar los te staan
vonken doven zienderogen
maar ergens smelt van binnen
al wat huid heet tot het ene

beleven waarvan eeuw op eeuw
zij wist dat jouw meesterlijkheid
hierop wachtte en jij
je verheugend nooit stierf.

◄║►

OMSLAG

Eerst sprong ik woest
maar roerde niets

nu kneedt mij teer
de wilde branding.

◄║►

UITDUNNING

Het heilig zonnezand verdelgt
de karmaslak

adem tovert zich voort in
dunste werking

almaar ontvormend nadert
dharmavuur.

◄║►

SNEEUWBOOM

De sneeuwboom sprenkelt geluk
ik weet niet wat me overkomt

deze lentedag verwacht hij mij
natuurlijk zijn zoveelste blaadje

geurigheid, lichtspel, ruimtelijke
kracht laat zich raden maar

raken nooit de bergruggen huid
van het pad dat hij baant.

◄║►

KARMAKNOOP

Verbaasd zien
hoe het leven zich verhit
tot een ik

de teugels aantrekt
kanalen graaft
zich grondvest

in leegte
verdampt tot beelddwang
omtrent vuur.

◄║►

DHARMAGEUR

Het is zo makkelijk gezegd
goudgeur maar
je wordt erdoor belichaamd

via de vergankelijke schimmels
van een pulpkartonnen
illusiebastion

aan het einde
van de dampende voorraad
beelden slechts.

◄║►

DOODLOOS

In wonden wijd open
wonen wij pijnlijk

maar alle vlees
heelt doodloos zodra

wilde boeven
vredig leren zingen.

◄║►

BINDING

Gebonden
waart illusie
door alle liefde

ontbonden
wekt kracht zich
innerlijk

verbonden
is er niets
dat ik niet ben.

◄║►

KRAAI

De oude kraai zingt almaar
van leven krast waarheid
zich in mijn ziel.

◄║►

HANDEL

Nu levend wonder
rap verkwanseld eerst
om schijn en misverstand

zich mysterieus uit
als eigen zelf stopt
heel de wereldhandel

zelfs de stapvoetse
armoezaaier schenkt zich
vergeefs.

◄║►

POTENTIEEL

Ruisende bladeren
in verwerkelijkingswind

de oude dharmaboom
weet zich geen raad met

de sperwer in het hart
van alle wijze wandelaars.

◄║►

HELDER

De heuvels deinen
fraai bedrieglijk
verraderlijk ongeboren
lokt dit dwaalland

maar ruwe geur
van hooi en mest
brengt elke lamzak
teder thuis

bedriegers weten
uit ervaring hoe
verdwaald zij waren
ooit in eigen geest.

◄║►

VURIG

Alles aanwezig en
niets meer is nodig
zegt het makke brein

maar storm na storm
wekt steeds vuriger
wensjuweel.

◄║►

VOEDING

Laat je voeden vriend van
binnen uit kracht van leven

alle leraren lieten zich
verteren in dit vuur

je hele wereld is niets anders
dan haar ene lichte vonk.

◄║►

SAMADHI

Kusten glijden uit beeld
branding wenkt weidser deinen
dieper leunen dan voorheen

ik zink in getij
word weerloos water

het stugste slijk nog
doet dit belevingsjuweel
in vezelvuur ontvlammen.

◄║►

UITZICHT

Lijdend aan de conceptomanie
van wanen koortsen delirium
bestendigt medicijn de ziekte

blijkt beeldvorming te pijnlijk
keer weg dan van dat raam en
onderzoek verte’s aanvang

eenmaal vervuld dit lijf
van ruimte sprankelt
venster na venster

◄║►

DOODLOZE VOGEL

Van hoog naar laag
van links naar rechts
ontmoet mijn vleugel
menselijke tred maar

altijd op het laatste
punt verruimt het al
roerloos en geruisloos
zich zing

hoe natte kluit me draagt
ijskoud water nergens voedt
vracht verdund tot lucht

tot heimelijk teken
van wondvlees in de zij
mijn geliefde vilde mij.

◄║►

LOF DER ZACHTHEID

Staart baard harig gepraat
alles is overschot
gemekker uit onmacht

de wereld een schiettent
waar zonder vergunning
dure kogels ik vuur

maar kogels zijn kralen
een voor een
oefenend

ziet zelfs mijn praaloog
hoe met elk schot
ik lijd.

◄║►

VLAMMENDE ZIENSTER

Mijn naam zegt niets
dan te verwachten menszijn

dus smelt het lijf naar waar
hitte danst van binnen

vlammend onthulle zich
ons vredig oog

opdat de laatste
druppel zal wasemen.

◄║►

ZANDLIJF

Vormloos is ons lichaam
heerlijk tastbaar verblijf
voor vrije hunkeraars

in de kosmische schoot
verteren restjes zwaarte
tot werkzaam smeltsel

geproefd hier
heerst het ene
dat ieder zich wenst

geopend hier
drentelt houvast
loom van beleving

gezien hier
in dit zalig licht
uit intiemste adem

deint
huid en handeling
van een immens korrelhart.

◄║►