Volgen

DEZE DAG

Deze dag
zo geboren

is zo ook
stervende.

ADEM

Adem zuiver
vrij elk gebaar

ruimte groot
overal eender

voeling open
alom ben jij.

ABSOLUUT

Het hele lichaam spreekt
van volgen

in steeds tastbaarder
eenvoud.

MAG MEN HAAR

Mag men haar bewonderen
mag men haar ogen wegen
haar handen dragen
haar huid en geur nabij zijn

zal men kijken naar haar
en haar goedschiks groeten
zal men namen noemen
wetend dat zij jij heet.

WARE STEM

Mijn ware stem is eenheid
gehoorzaam de wens van de aloude wind

ik draag een kind in mijn fijnste gebaren
ben zoon van de zingende wolk.