Volgen

DEZE DAG

Deze dag
in zoheid geboren

is in zoheid ook
stervende.

ADEM

Adem zuiver
vrij elk gebaar

ruimte groot
overal eender

voeling open
alom ben jij.

ABSOLUUT

Het hele lichaam spreekt
van volgen

in steeds tastbaarder
eenvoud.

MAG MEN HAAR

Mag men haar bewonderen
mag men haar ogen wegen
haar handen dragen
haar huid en geur nabij zijn

zal men kijken naar haar
en haar goedschiks groeten
zal men namen noemen
wetend dat zij jij heet.

WARE STEM

Mijn ware stem is eenheid
conform de aloude wenswind

ik draag een kind in mijn gebaren
ben zoon van de zingende wolk.