Vormvast

BEKRACHTIGD

 
Zodanigheid in stof
schept vreemde vulling
 
vuur van afkomst
geen steenkool geen as
 
willoos geef vonkvast gehoor
ik spraakzaam verterend droomsel.
 

 
 

BESTEMD

 
Gewoonte stokt zodra het doek licht
ligt hartcel bloot aan viering en verval
 
alle stervelingen zuchten een lied
dat eindigt in hun geest.
 

 
 

BEZEGELD

 
Veelzijdige steen
langdurig kantelend
geeft dodelijk precies
de grondtoon voor leven
 
vorm na vorm
ontslaapt stemhebbend
stil mint het oog
de vage drek
 
veelzijdige steen
langdurig kantelend
geeft eenmaal doorleefd
zelfs kadavers gezag.