Zen

Overbodig braaf schrijf je
haiku’s op de frisgewassen
rug van de meester

met enig geluk
griezelt hij ontdaan
van zo’n kater

later samen wandelend
waardeer je het puffen
in zijn tred.

Uit de reeks: Dharmium/Lediging
Foto: Ofuro

◄║►

Wie is de echte? (Gerrit Kouwenaar)

Hij die op zijn kop in de wolken hangt?
of is dat de ziener?

hij die in het warkruid verward zit?
of is dat de gastheer?

hij die als een karwats de dame omrankt?
of is dat de dienaar?

hij die in de open deur het uitzicht beneemt?
of is dat de dichter?

hij die de tuin wiedt die hem verbergt?
of is dat de echte?

Bron: Kouwenaar, Gerrit: Vallende stilte.
Amsterdam 2008, p. 190.
Foto van Kouwenaar: Hollandse Hoogte
Audio: Gerrit Kouwenaar – Leest Dat Is Alles (ISBN 90-6169-771-9)

◄║►

Deductie

Treur iets minder manneke
over waar je bent geweest en
waarom het maar niet lukte
toen

en vrouwke wees gerust
ouderdom zal echt speciaal
jouw deur niet willen mijden
ooit

stilaan uitbewogen
komen wij kroost onteigend
geboorteloos thuis
voorgoed.

Uit de reeks: Dharmium/Vlokbereid

◄║►

Wierook

Beloften van wierook
innerlijk geborgd
door houtskoolgeur.

Uit de reeks: Dharmium/Smeltspel

◄║►

De geschiedenis van waarheid (W.H. Auden)

In een toen waar leven gelijkstond aan geloven,
was waarheid van het vele betrouwbaars het hoogst,
meer basaal, meer aanwezig, dan een gevleugelde leeuw,
een vissenstaarthond of adelaarskopvis, en
laagst nog wij stervelingen, wier dood argwaan wekt.

Waarheid stond model voor het dagelijks bouwen
aan een wereld van dingen die men blijvend gelooft,
zonder te geloven dat kruiken en verhalen,
zuilen en gezang, waar of onwaar zouden zijn:
waarheid voldeed al om waar te zijn.

Dezer dagen waar, praktisch als papierservies,
waarheid wordt vertaald in kilowatt,
moderniseren we dit ambacht tot anti-model,
een onware kreet die elk kind kan weerleggen,
een niets waarvan niemand het bestaan hoeft te geloven.


The History of Truth

In that ago when being was believing
Truth was the most of many credibles
More first, more always, than a bat-winged lion,
A fish-tailed dog or eagle-headed fish,
The least like mortals, doubted by their deaths.


Truth was their model as they strove to build
A world of lasting objects to believe in,
Without believing earthenware and legend,
Archway and song, were truthful or untruthful:
The Truth was there already to be true.


This while when, practical like paper dishes,
Truth is convertible to kilo-watts,
Our last to do by is an anti-model,
Some untruth anyone can give the lie to,
A nothing no one need believe is there.

Bron: Auden, W. H.: Collected Poems. London 2007, p. 608
Foto: BBC

Uit: Vertalingen/Divers
Opgenomen in de audio-serie Vuurvocht

◄║►

Maan (Shinkichi Takahashi)

De maan schijnt en miljarden
kadavers rotten
onder de aardkorst.
Ik, die uit hen oprijs
ga hen binnenkort vergezellen – allen.
Waar drijft de maan?
Op de golven van mijn geest.

Takahashi, Shinkichi: Triumph of the sparrow;
zen poems of Shinkichi Takahashi.
Chicago 1986, p. 141
ILL.: GUIDABLE
Bron: Vertalingen/Divers

◄║►