Toebehoor

VERTREKPUNT

Wat bij leven niet verschijnt
en bij sterven niet verdwijnt
weet zich duurst bewaard
geheim van eenheidsaard.

BODHISATTVAVERZEN

Moge onthechting mij bevrijdend
van kleinheid angst en houvast
sterken in gevende goedheid

moge beheersing mij bevrijdend
van luiheid hoogmoed en willekeur
sterken in betrokken aandacht

moge aanvaarding mij bevrijdend
van voorkeur hardheid en onrust
sterken in waardige verbinding

moge inzet mij schenkend
trouw stabiliteit en voortgang
smelten in tijdloze beschikbaarheid

moge meditatie mij schenkend
helderheid diepgang en ontzag
smelten in grenzeloze beleving

moge wijsheid mij schenkend
ruimte eenvoud en begrip
smelten in naamloze echtheid.

VERFRISSEND

Ontvankelijk en wendbaar
levenschenkend sproeineveloog.

MUILKORF

Muilkorf noemt de monnik
zijn paleis van schaamte

aanspraak verfoeiend op adel
troont hij in laagste aarde

hij weigert te delven
het welbespraakte wereldgoud

wat wil ons vlees ooit weten
waar goedheid uit bestaat?

AANGAAN

Het vocht in de druppel
bevat ontbrandingskracht
uit verre universa

omslachtig zocht harlekijnen
vleesoog naar fluïdum
dat huid ontsluit

maar vonkend lavasap
slechts wekt enigszins ons
manke aangaan van ontbinding.

BEWUST

Om te kunnen
liefhebben
moet ik sterven

om te kunnen
sterven
moet ik liefhebben.

AVONDROOD

Belichaming laat mysterie
als vanzelf jou beminnen

niets wordt overbrugd
bij volheid van verbinding

ten diepste raakt duurzaam
het vallend avondrood.

DIEF

Tekens zijn wekspul
het oog vraagt bevrijding
van jou die steeds gretig
nog schimmen rooft

oefen onthouding want
alom kaatst schuld haar
publieke aanklacht
die vreemd jou zo eert

laat kostbare schaamte
jou vullen als vorstelijk
het vonnis luidt levenslang
loslaten.

KIEM

Woorden zijn lekkage
of lokking
ze dansen als stofdeeltjes
rond het ventilatorbrein

in zuigen en blazen
blijft de werkelijkheidsbries
stille kiem
van vredigste adem.

SLAAK EEN ZUCHT

Niets werd voor niets volmaakt
gemangeld kwam jij
tot doses waarheidsbesef

slaak een zucht
en vier de opluchting
van echt bestaan

er is de grond en
alom glorieuze korrelconcerten
van oefengewas

slaak een zucht
en benut in dank
alle kracht van dit bestaan

bodemloze volheid van leven
veroolooft te sterven
als leunend in licht

slaak een zucht
en begroet vol overgave
jouw zongekust bestaan.

STRIJDMAKKER

De vele rovers dagelijks
zie ik als levende lidtekens
openbaar hongeren

jou die ontgaat hoe kracht
ons de ogen schenkt
om zo manisch te opereren

zoek in hun vlees geen voedsel
maar laat mijn blik
jou leiden naar hun licht.

MONNIK

Wolken en water
de zoeker naar waarheid
op paden en wegen
verdampt zijn profiel

de wereld ontregeld
wervelt tot bijster
vervallen gezag van
routinemachinerie

wat rest is innerlijk
uitzien naar iemand die
lichaamloos levendigst
ontgoochelde gasten begroet.

TEMPEL

Laat geen betreden
toe of verlaten

eerbiedig
wat ons bezingt.

MAANBESTAAN

Wie waarheid wenst te dienen
dient te weten wel hoe
niets ontstaat

wonderwet leert
wijze mens dat stervend
dus jij niet vergaat

adem doorspoelt vlees
en geest in vrede
helend wond en waan

elk spiegeloog ontraadselt
zich bij levend
maanbestaan.

GEWIS

Wat het woord ook doet
er heerst grootser macht
laat onloochenbaar goed
hier zalig regeren

wat wil je nog keren
als nergens verschijnt
iets anders dan kracht
die nergens verdwijnt.