Toebehoor

VERTREKPUNT

Wat bij leven niet verschijnt
en bij sterven niet verdwijnt
weet zich duurst bewaard
geheim van eigenaard.

BODHISATTVAVERZEN

Moge onthechting ons bevrijdend
van kleinheid angst en houvast
sterken in gevende goedheid

moge beheersing ons bevrijdend
van luiheid hoogmoed en willekeur
sterken in betrokken aandacht

moge aanvaarding ons bevrijdend
van voorkeur hardheid en onrust
sterken in waardige verbinding

moge inzet ons schenkend
trouw stabiliteit en voortgang
smelten in tijdloze beschikbaarheid

moge meditatie ons schenkend
helderheid diepgang en ontzag
smelten in grenzeloze beleving

moge wijsheid ons schenkend
ruimte eenvoud en begrip
smelten in naamloze kracht.

VERFRISSEND

Ontvankelijk en wendbaar
levenschenkend sproeineveloog.

MUILKORF

Muilkorf noemt de monnik
zijn paleis van schaamte

aanspraak verfoeiend op adel
troont hij in laagste aarde

hij weigert te delven
het welbespraakte wereldgoud

hoe wil ons vlees ooit weten
waar goedheid uit bestaat?

AANGAAN

Het vocht in de druppel
bevat ontbrandingskracht
uit verre universa

vonkend lavasap
slechts wekt enigszins ons
manke aangaan van ontbinding.

DIEF

Tekens zijn wekspul
het oog vraagt bevrijding
van jou die gretig altijd
nog schimmen rooft

oefen onthouding want
alom kaatst schuld haar
publieke aanklacht
die jou zo vreemd eert

laat kostbare schaamte
ons vullen als een vorstelijk
vonnis dat luidt levenslang
loslaten.

SLAAK EEN ZUCHT

Niets werd voor niets volmaakt
gemangeld kwam jij
tot doses waarheidsbesef

slaak een zucht
en vier de opluchting
van echt bestaan

er is de grond en
alom glorieuze korrelconcerten
van oefengewas

slaak een zucht
en benut in eerbied
de kracht van dit bestaan

genereus wordt jou geoorloofd
te sterven ruim en vredig
als leunend in licht

slaak een zucht
en groet vol overgave
zulk zongekust bestaan.

STRIJDMAKKER

De vele rovers dagelijks
zie ik als levende lidtekens
openbaar hen hongeren

jou die ontgaat hoe kracht
ons de ogen schenkt
om zo manisch te opereren

zoek in hun vlees geen voedsel
maar laat mijn blik
jou leiden naar hun licht.

MONNIK

Wolken en water is
elke zoeker naar waarheid
maar op paden en wegen
verdampt zijn profiel

de wereld ontregeld
wervelt tot bijster
vervallen gezag van
routinemachinerie

wat resteert is innerlijk
uitzien naar iemand die
lichaamloos levendigst
ontgoochelde gasten begroet.

MAANBESTAAN

Wie waarheid wenst te dienen
dient te weten wel hoe
niets ontstaat

wonderwet leert
wijze mens dat stervend
dus jij niet vergaat

adem doorspoelt vlees
en geest in vrede
helend wond en waan

elk spiegeloog ontraadselt
zich bij levend
maanbestaan.