Anders

“Je moet je leven veranderen.”

(Rilke)

HET ENE

Het ene en het andere
is niet een of anders

het vele verdwijnt
niets verschijnt

prevelt binnen en buiten
de goedlachse drempelier.

NIEMAND

Niemand ziet jou
vriend onze binnengang
benodigt geen zang

we verdampen
in rauwe stuwing
van onontginbare drang.

ONGELETTERD

Het woord is nog niet
aangekomen waar licht valt
ongebundeld

hechte tooisels
groeperen zich amechtig
rond hun meug

in mij schudt gerustheid
wakker het oog
dat vlamming speurt

weet men zal
als uitkomst ongeletterd
nergens sterven.

WAARHEIDSHART

Als een bloem opent zich
elke ochtend de beoefenaar
voor hemelse braafheid
en aards gebroed

lichtjes smelt de greep
gloed verteert het breinpus
zelfs steensel trilt in kracht
van altijd oudere herkomst

tot korrelwoord
doorspoelde waarheid
dat alle wereld gebaar is
van een verzwegen lijf.

EINDE

Eindwoord brengt bevrijding
als eindlichaam ons wekt
galmt eindsignaal ten teken
dat geen begin meer trekt.