Stafzang

“De unieke werkelijkheidsbries,
zorg dat hij niet in je ogen waait,
je krijgt hem er nauwelijks meer uit.”

(Hongzhi, in: Boek van sereniteit)

DHARMADRAGER

De monnikskrijger
ademt vlees

leegte en vorm
gedragen dragend.

GERICHTHEID

Van buiten naar buiten
verwarring

van buiten naar binnen
herstel

van binnen naar binnen
thuis

van binnen naar buiten
kracht.

ALLES GAANDE

Alles gaande in cellen
deinend danst ademkracht
pulserende werking
vereeuwigt dit vormgeval

in deze kolking ergens
pruttelen receptloos zelfs
heerlijkste wanen
op onvindbaar vuur.

VRIJHEIDSNET

O grote kracht bewoon mij
zuiver al van ruwe smet

beheer dit huis van harte
vestig er uw vrijheidswet

moge goedheid alom werken
dagelijks de moed versterken

om slaafs geadeld waardig
te vezelen uw vorstelijk net.

TOEGERUST

Levensliefde is het vlot
hartsliefde het zeildoek

waarheidsliefde
een koersvaste blik.

BEROUW

Er is geen rust in het banale
dat grof speelt zijn spel
met jou eindig je verkrampt

er is geen adel in illusie
die verwaand speelt zijn spel
met jou eindig je alleen

er is geen liefde in het lichaam
dat misleid speelt zijn spel
met jou eindig je ontdaan

zie hoe snel het pad jou brengt
tot inzicht en bezinning
wees dankbaar

voel hoe fel het leven jou wekt
met volheid en verdieping
vestig je daar

weet dat het licht van je hart
jou tovert tot ruimte
betreed haar.

SMEKING

Heer help me pure werking
gewaarzijn vanaf nou
in het dieper strijken van uw oog
door man en vrouw.

KOAN

Wees niet bang
niks gaat gebeuren

wat waar is
gebeurt allang.

LICHTJES

Anderen
zien ijdeltuiten

tijd
vangt dromers

lichaam
blijkt leerschool

wijsheid
loopt leeg.

Bloedend

UW WIL

Puur beleven wil ik u
laat daarom beelden varen
niets verlang ik dan kracht

puur beleven wil ik u
geruststellende adem
op eenheidswerking wiegend

puur beleven wil ik u
gelost in vlezen gloed
is alles mij goed.

UW AARD

U ledigt mij meedogenloos
murw sleept uw mangeltred

her en der onvindbaar mij
verslagen neem ik waar.

UW TEKEN

Laat me dienaar zijn
eender welke opdracht

poverste tekens
zullen mij bekrachtigen.

UW STEM

Uw macht heeft me bereikt
duister woord is licht ontvangen

in dank zal niets voortaan
dit hart dan klank verlangen.

UW ZANG

Stuur me waar u wenst
strijdloos bewogen

volgzaam vervoerd
onwrikbaar vredig.

UW STRIJD

De ver doorgedrongen vijand
liet zijn list niet duiden

maar uw vrediger kreet
heeft geharnast dit krijgerhart.

UW WAPEN

Het wapen van uw adel
wist te ontmantelen mijn beleg

een vorstelijke blik al
slaat plat elk vals serpent.

UW JUWEEL

Met bekers vol gezag
nodigt steenvuur ons ter tafel

warm en helder vertrekt
beschonken mens na mens.

UW DOMEIN

Korreloceaan
verblindend massief

hoe fijner kristal
hoe ruimer de bedding.

UW LIEFDE

Dank is ongepast waar
waarheid nooit stagneert

wat telt nog hoe ik liefheb
als u dit hart begeert?

UW RUST

Zich oerkracht in
vleesvracht woest
weten is wusten

bewust weet zich
doodloos nooit
liever verwoest.

Veldbek

MAJESTEIT

Stille majesteit van oudste
chaos deint schoorvoetend
zich dit zintuigverhaal
tot bloed en sap gevezelde
kolk van gloedvol vergaan.

GERUSTSTELLING

Ik werd nooit echt gerustgesteld
tot nu dit gezelschap van boeddha’s
mij gewichtloos belichaamt.

VERTROUW

Onder je gebaren
kruipt sap van waarheid
al valt ijdelheid als
dood hout om je heen

onder je woorden
zingt stillere goedheid
al nestelt scherp zanderig
twijfel zich in je keel

onder je bedenksels
stroomt leven wonderlijk
al oppert blindheid
haar voorspelbaarst bederf.

STABILISATIE

Rusten op de adem
is zakken naar de bron

vele taferelen
verre verschijnselen
ontwortelend denken

steeds fijner de trilling
steeds ruimer de cel

onrust angst
onpeilbare dwang
woud van verlangens

rusten op de adem
is zakken naar de bron

zwak en behoeftig
aangetaste leden
uithuizigst bestaan

steeds fijner de trilling
steeds ruimer de cel

beelden als water
vlagen gevoel
waan alle greep

rusten op de adem
is zakken naar de bron

weten van liefde
licht in het hart
bevrijdingsritueel

steeds fijner de trilling
steeds ruimer de cel.

VERTREK

Vroeg of laat
linksom of rechtsom
de deur gaat uit zijn hengsels

geen afscheid
geen ingang gunt
vreemd ons dit voertuig

bewoog levenslang
onwennig immers
leegte jou niet?

UITGEWERVELD

Uitgewerveld bengel je
iel aan de onderrand
van de karmische trechter
die innig ons dient

aan het einde der tijden
wenken geen opties
alles neigt nederig
richting het vuur

vanouds deint de vulkaan
geduldig vierend
haar heilige massa
met bedwelmende zang

door alles heen ademend
stuwend van werking
verruimend je cellen
en niets blijft hier heel.

BEWERKT

Er is werking
geen verwerking van
processen geen spoor

grote werking slechts
open werking
alles louter werking

als waarnemers
worden wij elkeen
gewaarmerkt

want wie herkent
zich tenzij zicht
openbarend

waarmee vaststaat
hoe zoekers zich
vinden leeg.

BESTAAN

Zakelijk
slaat schrik om je hart
waar snelle schoenen knellen
en de grove loer suist

persoonlijk
kiest elke klant zijn fauteuil
en legt een hard ademende hand
op andermans schouder

menselijk
worden we gewaar
hoe de wind gromt goedaardig
alle ballast huiswaarts .

KOORTS

Bijt je ongeboren stuk
verdwaasde ontvlam

met kracht zo groot
het doel zo nabij
de zalige werking

egozuur smelt tederst
in ziedend dharmavuur.

DUIZEL

Ga zitten
duizelingwekkender
in nabije echtheid

loof het vlees
tover de adem
verwelkom het hart.

ALLES

Onbewogen de wind van
vormloze werking
voedt het pure serumvuur
dat rotting heelt

tot nooit meer te verblinden
kracht in stuk
voor stuk ontwakende
karkassen.

SERVEREN

Zoals ik kaas en koffie
zo mint dit sterven mij
werking van mysterie
serveert het leven vrij.

Sintels

BEKOELD

Hoe zou een god
dit lavavlees niet
weten te belichamen

ikloos zijn wij
sintelende voortgang
van koelste vuurbeleving.

HET GOD

Het god is het ene
alles dat intiem
mij vervullend zich
nergens beleeft.

MEESTERLIJK

Eenheid noemt zich mijn meester
feilloos bespeelt mij zijn hand

onrust en gemis maakt hij
tot jaloerse luisteraars.

SINTELEND

Er is voor dit spel
geen voorschrift

val in de schacht
en wek klankkans

je dankt de damp
zijn lichte warmte

je geeft het oog
zijn koele plek.

HET WERK

Gericht bestemd
wordt werk gemaakt

wervelvragen
bemorsen kluts
en kluns

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

steeds trager
zoeken tekens
hun onvindbaar lot

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

niemand die de plek
van vuurdans
herkent

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

vergeefs grijpt
vlees zijn nieuwste
wanhoop

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

ik adem
ontdaan naijlend
mijn grijze waan

gericht bestemd
wordt werk gemaakt.

ONTWARRING

Met gesloten blik ontwaar je de pose
waarmee jouw oog de wereld opent

onwennig deelt jouw hart de deining
die schepselen aan woorden helpt.

HUIS

Verbeten volgt waarheid
haar eerste geur vlees
knarst van volmaaktheid

niet waarneembaar
vredig draait genieter
in de as

van innerlijke armoe
gul omgeven wijsheid
weet voldoende

het goede kent zich niet
huis zonder duiding
dit levenslied.

OORSPRONKELIJK

Als overrijpe appel
laat je je vallen
in vruchtbaarder aard

huid wordt kracht
sap is kracht
merg maakt kracht

in helder licht
bij open wind
uit oudste oorsprong

voed ik bodem
van vele bomen
het bloeiend zaad.

HERAUT

Levende dharma
getekend van godsbestaan
wettigt dodelijk karma
beslecht in vormenwaan.

DODENRIJK

Je denkt ik
wil niet dood
je bent het al

je denkt ik zal
niet meegaan
maar je moet

denk niet zo vreemd
leef liever en kijk
naar jezelf

doorzie wat je droomt
verlies wat je liegt
wen aan de beving

dit is hoe geblinddoekt
zwerver wankel jij
je bevrijdt.

Zenhut

“Hij vertrekt
zonder te weten waarheen.”

(Brief aan de Hebreeën, 11-8)

STELSEL

Iets verschijnt en krijgt
namen voorzichtig
laat geest intact

want broze wensen
van bestaan in waan
weven netten

zij vormen zich
vergankelijk uit
zucht naar zielerust

laat er ruimte leven
om allen te openbaren
stemmig dat

enkel de maan
met haar schijnsel
ons leidt op het pad.

CEL

Wereldgegeven ontheemdt
en bevrijdt in elke nis

van dit kristalnet broedt
een gloeiender oog.

BEZOEKSTER

Sluit de blik en zie
zij huilt om mij

sluit je mond en hoor
zij houdt van mij

sluit je hart en weet
zij woont in mij

sluit je buik en voel
zij zucht in mij

open het lijf en wees
vlees van haar.

THUIS

Thuis in de wereld
is werkelijk niets
vervuld beleeft niemand
het schootgewelf

men reist in onrust
oefent vreemde adem
waarin geen ander
deelt dit niets

stilaan stabieler
wentelt het licht
tot er rondom tolt
celgespuis

laat het binnenlijf
goedheidskathedraal
jou bekeren tot
een altijd open huis.

LERAAR

De rouwdienst ten einde
roert hij levendiger nog
de tovertrom

nors brult zijn tong
als de dharmaleeuw zegt
koeltjes wakend

weiger de omweg
beboet het zwartgoud
sus de dwarsheid

en laat een eerstgeborene
bij god zich nooit
misleiden.

BODHISATTVA

In zuivere grote open werking
zwaait deze berg van heilig willen
zijn knoestigste staf.

OMGEVING

Lichaamswildernis
zover het oog reikt
vreet adem zich duister

door vormen vóór ik al
wist deze werking
alles aanwezig zo

eeuwig brengt het licht
van schepping vol
lege fantomen

zachtjes thuis
deze iris in de woeste
glans van ongereptheid.

DANK

Behoed en gezegend
vaker dan ik besef

voorzien van dieper
vermogen thuis in

lichter mysterie rijk
aan fijner lichaam

mensen oneindig
liever dan ik besef

TOETS

Onrustig zwak en
eenzaam drentelt afwezig
de geest zich verbeeldend

wezens in huizen
gezichten en handen zij
verzachten de pijnplek ik

zou er zijn als
zij bestonden maar
zelfs dan misstaat het

te haken naar droomsel
uit het dollemansbed
van vierkant vleesgemak.

VREDE

Onmacht en overmoed
neigt de vlam zijwaarts maar
heilig vuur wenkt dieper

illusies ruimhartig
leveren hun aandrang
achterwaarts retour

goed kan niet beter
wijs zijn wij klaar
vier liefdeskracht maar.

ADVIES

Leraren machtig
de weg maakt hen groot
koester hun woorden
oefen je dood

laat eerlijk bewustzijn
jou helderheid geven
stervend slechts
komt men tot leven.

ZWERVER

Verplaatst raak je ontheemd
uit last een vreugd
in lust verdriet

ontmoedigd val je stil
wat nergens deugt
kent vrijheid niet.

OEFENEN

In lekloze stuwing
van adem valt brekebeen
gewiegd door aarde
steeds rauwer in slaap.

GEZELLEN

Lofzang wil naamloos
mij ontmoeten
daarom blinkt aandoenlijk
hier dit bruin gebit

de brave soep
op sandalen bezorgd
getuigt van levenslang
zuchttekort

liefdesgespetter
doordringt een mens
die zijn eigen intrede
zo leert honoreren.

VIJAND

Welke vijand nou
laat op zich wachten
of gromt wanneer
niemand hem ziet

zo verraad jij held
je oogmerk
en toon je je onverwacht
zachtmoedig

kom dus maar kilhand
we gaan dansen
lichtjes deinend op
thuismuziek.

MUSEUM

Tanende interesse
achterstallig onderhoud
ontbrekende toekomst

sluiting
van optiemuseum ego
was nooit een optie.

WEG

Het wordt te druk
voor uitleg geen tijd

hier kies een bezem
ontwar je zaligheid.

Trapgat

TRAPGAT

In het hok aan de trap
maar dicht bij de haard
laat leven zich vieren
als een zegel ontsloten
weet de wind hier raad
met hersens van stof
uit poortloze waarheid
komt thuis hier je hart.

GEMAK

Laat je beminnen
val stil op de bodem
van gemak is alle moeite
nu jou wentelt
de werkelijkheidsbries
van teder leven die
vurig werft om overgave
in het hart van haar held.

ACUSTRUCTUUR

Schepping laat zich
puntsgewijs niet duiden
geen willekeur
bergt mensenhuid zolang
de ene wet zendt
heilzame signalen van
een ongerepte kracht
die ons geneest.

BEWIJS

Bespaar je bewijzen
toon ons liever
hoe waarheid leeft
door in stilte
stem te geven aan
wat elk moment
in jouw verbijstering
het vredigst klinkt.

EENHEID

Er is sprake van eenheid
hoe anders laat jij je
raken dan aanwezig als
uit adem en aandacht
oorzaakloos brandend
geheim dat vervoert
van zinnenzwaarte naar
ontregelend licht.

HAND

Velden zijn ruimte van
object volvoerende schepping
vierkant verloren dus
het voorspelbaar bestaan
van snurkende ikreus
die lijflijk verankerd
smacht rond zijn woning
naar een wenkende hand.

KRACHT

Oude boeddhas’ geheim
spektakelt ons glimlachend
om druk bedrog en wacht
op bewust besteed zweet
van wie hen weet te vinden
zodat vanouds bekommerd
zij verbazen hem met
wat nooit iets mag kosten.

ADEL

Goede geboorte blijft
universele moederkoek
van oorsprong zich
tonend tijdloos juweel
dat steeds weer geruststelt
al die sturende denkers
zo dwangmatig bestemmend
hun achterhaald lot.

HART

Vrijwillig geveld
door wijsheidsliefde is
onteigend de bodhisattva
nergens nabijer dan uit
het naadloos hart dat
weefsel bindend en
ademing spreidend elk
gewaarzijn voorafgaat.