Hulp

Er is hier niets anders
dan serumgeweld
belevingsgaten aan het vullen
middels brondistributie

jezelf helpen is leven
belichaamd te weten
door het komen en gaan
van vervolmakende kracht

maar ons stervelingen
zelden openbaart zich
de omvang en ernst van
diepst menselijk verlangen

uit ragfijne adem
in dit lijflijk laboratorium
steeds kernachtiger toch
slurpend de geest

van waarheidswerking
transformeert zich twijfel om
het aantoonbaar haveloze
tot een algenezend ritueel

dat zwervers mogen vieren
verslaafd en ontheemd
hoe men lijdend
leert

intiemste adel
lieve hulpknutselaar
alle wezens ongepolijst
hemelsbreed te laten glanzen.

Uit: Oersteen / Verhelpen.

◄║►

Grom

Enkel werking
niks verwerking
spul na spul is
speelkwartier

leven spoelt
vermenigvuldigd
fijntjes door
het beeldendier

voor en door
en na detectie
gromt waarheid
van ontplofplezier.

Uit de reeks: Steenslag

◄║►

Ingedaald

Vijf minuten houvast
om verontrust te herademen
kosmisch machtsvertoon

acute zinnenwerking
niet traceerbaar krachtiger
dan solide contracten

broze boeketten herinnering
en lauwe beloften – nee, geef me
serum van betekenisvoller gif

moge dit precair verval ons
allen uiterst secuur kokhalzen
naar ultieme bevrijding

diepst ontwaakt fijnst geboren
uit niets bewegend weefsel van
intens vitaal oerverband

laat ik steeds krachtiger zuiverder
kijken naar de dolende mens
zo duister en vreemd miskennend

de tekens van werkelijk lijden
in ieders amechtig veruiterlijkte huid
dit desondanks nog lichtjes dromend

zielsverrukt vlokje
dat alle wezens ondoorgrondelijk lief
vergunt hun ongeboren aard.

Uit de reeks: wiswerk
Opgenomen in de audio-serie Vuurvocht

◄║►

Aan ons

bloem

Je gaat op weg
al ontgaat ons hoe

elk weldra ontwaakt
in helle waan

tastend naar licht
zingt niets

toch duisterder
dan liefde.

Uit de reeks: Beoogd land

◄║►

Dronk en dracht

Eindelijk openbaart iemand
zijn fijnmazige cirkel naadloos actief
om te sparen ons leerlingen
het beschamend rad van waan

de dronk van gelofte
de dracht van armoe
zij machtigen ons van nature
tot oorzaakloos bestaan

huldig deze goedheidsmens
in wiens mededogend arsenaal
geen spatje praal of tover
ieders heelheid hoedt

en brul de bevrijdingswens
van diens ongeboren hart dat
keer op keer herovert ons
op stervensdolle hellegloed.

Uit: Oersteen / Verhelpen

◄║►

Het waarheidswiel (audio-versie)

Zwiep het wiel van de vier grote universele geloften voorwaarts.
(Zen-meester Hakuin)


HET WAARHEIDSWIEL

Dit lijdend lichaam is als
wensjuweel een herberg
voor elke levensvorm een
thuis voor alle bewegen
een diepe grond die vredig
de tekens voedt van wie
zoekt naar voeling met wat
werkelijk nergens voldoende
zich liefdevol leerde zien.

Inzicht omtrent oude honger
legt de oorzaak bloot van
mijn enge voorraad ademing
en lek geslagen interesse
die mij steevast proevend hier
het ongemak van overdaad
laat staren door de spijlen
in het lok- en weigerraster
van doodgeboren willekeur.

Geen enkele vorm is eindvorm
want zoveel versere werking ons
dagelijks zoveel eerder vormt
en ademloze voorgeboorte ons
uit veel dieper bron vervoert
ons hart zo ongenadig stuwt
door fluwelen volheid dat zelfs
jij oprecht gewekt je opent
voor vorstelijkst totaalbestaan.

De zegetocht van deze draak
door cellenstof en breingewas
leunend hier en proestend daar
maakt wel beschamend kenbaar
de grove wapens in mijn hand
de giftig geurende helingsdrang
en diep geschonden taligheid
van alle waakzotte wezens
zo sereen door hem verorberd.

Bron: Dharmium/Zeggelings

◄║►

Regendruppel

Uit oudste dampkringconstellatie
geperst tot willekeurige wolk
oefent deze regendruppel

met alle medegedoemden
zich bundelend bij stormkracht
in zonnelicht herademend

tegen steeds anonieme vensters
te pletter slaand en haast
onmerkbaar vergaan tot aardkorst

toch via oceaanzang stijgend weer
thermisch duizelingwekkend
zich in het ongeborene.

Uit de reeks: Wiswerk
Opgenomen in de audio-serie Vuurvocht

◄║►