Wonder

Gunnende goedheid
voedt fijnst ons verteren
uit dieper verband
en steeds edeler bron

de rust van dit hart
in wonder zich belevend
schenkt duurzamer kracht
dan van werelden verwacht.

Uit de reeks: Oersteen/Wissen

◄║►