Stortsteen (Gary Snyder)

Leg deze woorden vóór
Jouw geest neer als rotsen.
   stevig geplaatst, door handen
Die plekken kiezen, genesteld
Voor het lichaam van de geest
   in tijd en ruimte:
Stevigte van schors, blad, of wand
   stortsteen van dingen:
Gruizel van melkweg,
   dolende planeten,
Deze gedichten, mensen,
   verdwaalde paarden met
Wapperende zadels –
   en rotsachtige, tredgetrouwe paden.
De werelden als een eindeloos
   vierdimensionaal
Go-spel.
   mieren en kiezels
In de dunne klei, elke rots een woord
   een riviergezuiverde steen
Graniet: getekend
   door folter van vuur en zwaarte
Kristal en bezinksel gloedvol versmolten
   elk veranderen, in gedachten
Net zo goed als in dingen.

Uit: Vertalingen / Divers


RIPRAP

Lay down these words
Before your mind like rocks.
   placed solid, by hands
In choice of place, set
Before the body of the mind
   in space and time:
Solidity of bark, leaf, or wall
   riprap of things:
Cobble of milky way,
   straying planets,
These poems, people,
   lost ponies with
Dragging saddles—
   and rocky sure-foot trails.
The worlds like an endless
   four-dimensional
Game of Go.
   ants and pebbles
In the thin loam, each rock a word
   a creek-washed stone
Granite: ingrained
   with torment of fire and weight
Crystal and sediment linked hot
   all change, in thoughts,
As well as things.

Snyder, Gary:
Riprap and Cold Mountain poems.
Couterpoint 1965.

◄║►